آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی

بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، در بیستمین سال رتبه بندی شرکتهای برتر ایران(IMI-100) که بر اساس شاخص های عمده مالی و اقتصادی در زمینه های: اندازه و رشد، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار، ارزیابی و رتبه بندی می شوند، شرکت لابراتوارهای سینادارو طی شش سال حضور در این رتبه بندی به لحاظ شاخص های ذکر شده، با 157 پله صعود نسبت به سال 1390 و 21 پله صعود نسبت به سال گذشته، از صد شرکت چهارم به صد شرکت سوم ارتقا و موفق به کسب رتبه 230 گردید.

هدف از این رتبه بندی معرفی شرکت هایی است که اثر گذاری بیشتری در اقتصاد کشور داشته و به شفاف سازی فضای کسب و کار پرداخته و همچنین باعث ایجاد حس  رقابت در میان بنگاه های اقتصادی می­گردد.

رتبه بندی سینادارو بر اساس عملکرد سال های 1390 تا 1395 به شرح جدول ذیل می باشد:

سال

رتبه

1390

387

1391

342

1392

313

1393

325

1394

251

1395

230

 

بدیهی است تحقق این دستاورد حاصل تلاش جمعی، خرد سازمانی و همدلی مدیران و کارکنان شرکت می باشد.