بازدید هیات عراقی از شرکت لابراتوارهای سینادارو

بازدید هیات عراقی از شرکت لابراتوارهای سینادارو

روز یکشنبه مورخ 7 مهرماه هیآتی متشکل از مدیران ارشد غذا و دارو کشور همسایه عراق، جهت همکاری و تعامل هر چه بیشتر از خط تولید شرکت لابراتوارهای سینادارو بازدید نمودند.

 

 

تصاویر بیشتر