آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سینادارو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سینادارو
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.