تقدیر و تشکر بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

تقدیر و تشکر بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.