تقدیر و تشکر مرکز آموزشی و درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

تقدیر و تشکر مرکز آموزشی و درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.