جلسه مشترک توسعه روابط فی مابین با شرکت پخش دی دارو

اخبار شرکت سینادارو

جلسه مشترک توسعه روابط فی مابین با شرکت پخش دی دارو

جلسه مشترک توسعه روابط فی مابین و بررسی عملکرد 4 ماهه ابتدای سال شرکت پخش دی دارو و شرکت لابراتوارهای سینادارو در مورخ 1401/05/09

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه و یا فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور ندارد.