جنتکس® 80 (جنتامایسین)

آمپول ها

ترکیب:
هر 1 میلی لیتر آمپول استریل جنتکس®80  حاوی 40 میلی گرم جنتامایسین می باشد.

فارماکولوژی:
جنتامایسین از میان غشای سلولی باکتریایی نفوذ کرده و از تشکیل پیوند پپتیدی و متعاقباً سنتز پروتئین جلوگیری به عمل می آورد.

کاربرد:
این محصول در درمان عفونت های ناشی از باکتری های حساس معمولاً ارگانیسم های گرم منفی مانند سودومونا، پروتئوس، سراتیا و استافیلوکوک های گرم مثبت کاربرد دارد.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:
بزرگسالان:
تزريق عضلانی يا انفوزيون وريدی:

mg/kg 1-1/7 هر هشت ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر
تزریق  Intralumbar و Intraventricular:

4-8 میلی گرم یک بار در روز.
نوزادان بزرگتر از یک هفته و شيرخواران: mg/kg 2/5 هر هشت تا شانزده ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر.
نوزادان نارس و طبيعی با سن کمتر از يک هفته: mg/kg 2/5 هر 12 تا 24 ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر.
کودکان: mg/kg 2-2/5 هر هشت ساعت به مدت 10-7 روز يا بيشتر به صورت تزريق عضلانی يا انفوزيون وريدی.
تزریق   Intralumbar و Intraventricular برای کودکان بزرگتر از سه ماه و بالاتر: 2-1 میلی گرم یک بار در روز.

شکل دارویی:
آمپول های 2 میلی لیتری جنتکس®80  سینادارو در جعبه های 10 عددی عرضه می شوند.

 

جنتکس® 80 (جنتامایسین)
نظرات
لطفا نظر خود را برای این محصول در سایت بنویسید، ما به سوال و یا نظر شما در زیر پاسخ خواهیم داد
نام
ایمیل
شماره تماس
نظر
 

محصولات