دوره آموزشی چابکی سازمان

دوره آموزشی چابکی سازمان

شرکت لابراتوارهای سینادارو در راستای ارتقا سطح دانش سازمان و بهبود فرآیندهای سازمانی دوره ای 6 ساعته تحت عنوان چابکی سازمان با حضور جناب آقای دکتر اعرابی به عنوان مدرس در محل سالن کنفرانس مجموعه با حضور مدیران ارشد سازمان برگزار نمود.