دیکلوپتین® (دیکلوفناک سدیم 0/1%)

قطره های چشمی

ترکیب:

هر 100 میلی لیتر محلول استریل چشمی دیکلوپتین® حاوی 0/1 گرم دیکلوفناک سدیم می باشد.

فارماکولوژی:

دیکلوفناک سدیم جزء دسته فنیل استیک اسید می باشد که دارای خواص ضد التهابی و ضد دردی است. به نظر می رسد این دارو آنزیم سیکلواکسیژناز را که در بیوسنتز پروستاگلاندین ها نقش اساسی دارد، مهار می کند.

کاربرد:

قطره چشمی دیکلوپتین ® به منظور درمان التهاب پس از جراحی آب مروارید و تسکین موقتی درد و فتوفوبی در بیمارانی که تحت جراحی عیب انکساری قرنیه قرار گرفته اند، به کار می رود.

مقدار و چگونگی مصرف دارو:

    کاهش التهاب ناشی از جراحی آب مروارید:

يک قطره 4 بار در روز در چشم مبتلا چکانده می شود. درمان از 24 ساعت اول پس از جراحی شروع می شود و تا 2 هفته اول پس از عمل ادامه می يابد. در بعضی از بيماران لازم است درمان تا 6 هفته ادامه يابد.

    کاهش التهاب و فتوفوبی به دنبال جراحی عيب انکساری قرنيه:

ابتدا يک قطره يک ساعت قبل از عمل برروی ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود و سپس 15 دقیقه پس از عمل يک قطره ديگر چکانده می شود. از 6-4 ساعت پس از عمل مجدداً يک قطره 4 بار در روز به مدت 3 روز در چشم مبتلا چکانده می شود.

    درمان التهاب ناشی از کنژنکتيويت، کراتوکنژنکتيويت، زخم های قرنيه و post traumatic inflammation:

يک قطره 5-4 بار در روز بر روی ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود.

    مهار ميوز يا سنتز پروستاگلاندين ها و کاهش cystoid macular edema بعد از عمل جراحی:

يک قطره تا حداکثر 5 بار طی 3 ساعت قبل از عمل، در دقايق 30،15 و 45 پس از عمل و پس از آن 5-3 بار در روز (برحسب نياز) در ملتحمه چشم مبتلا چکانده می شود.

 شکل دارویی:

قطره های استریل چشمی دیکلوپتین® سینا دارو به در بطری های پلاستیکی 5 میلی لیتری عرضه می شوند.

 

دیکلوپتین® (دیکلوفناک سدیم 0/1%)
نظرات
لطفا نظر خود را برای این محصول در سایت بنویسید، ما به سوال و یا نظر شما در زیر پاسخ خواهیم داد
نام
ایمیل
شماره تماس
نظر
 

محصولات