راه اندازی آبساز

راه اندازی آبساز

گزارش راه اندازی آبساز

 در آغازین روزهای سال 1400

 

  مهمترین گام در راستای راه اندازی پروژه( انتقال و توسعه ) شرکت سینا دارو اجرایی شد

 

 با توجه به اینکه در تولید و ساخت دارو استریلزاسیون تجهیزات اهمیت ویژه ای دارد و همچنین تولید آب مقطر یکی از مهمترین فرآیندهای این صنعت می باشد بدین منظور پروژه آبسازی باظرفیت 2700 لیتر بر ساعت و بخار تمیز با ظرفیت 736 کیلوگرم بر ساعت در نخستین روزهای سال 1400 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیباتی ها و مانع زدایی ها معرفی گردیده است راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

از انجائیکه آب قابل تزریق و بخار تمیز در فرآیند شستشو و استریل تجهیزات و لوله کشی ها و همچنین ساخت داروها بسیار پر اهمیت بوده، پایه و اساس راه اندازی پروژه می باشد.

 

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.