سامانه سجام

سامانه سجام

سهامداران محترم می توانند جهت ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به لینک موجود در منوی سهام و جهت مطالعه و بهره برداری از راهنما و کلیپ های آموزشی به سایت سمات مراجعه نمایند.