تعداد نمایش:

محصولات

ضد احتقان

نازوفرین® 0/25% (فنیل افرین)

نمایش جزئیات

نازوفرین® 0/5% (فنیل افرین)

نمایش جزئیات

ناپریزول® (نفازولین 0/05%)

نمایش جزئیات
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.

محصولات