محصولات

قطره های چشمی

آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک

نمایش جزئیات
ضد گلوکوم

ضد گلوکوم

نمایش جزئیات
بی حس کننده

بی حس کننده

نمایش جزئیات
ضد احتقان

ضد احتقان

نمایش جزئیات
ضد التهاب استروئیدی

ضد التهاب استروئیدی

نمایش جزئیات
ضد التهاب غیر استروئیدی

ضد التهاب غیر استروئیدی

نمایش جزئیات
ضد ویروس

ضد ویروس

نمایش جزئیات
کاهش دهنده ادم قرنیه

کاهش دهنده ادم قرنیه

نمایش جزئیات
سیکلوپلژیک - میدریاتیک

سیکلوپلژیک - میدریاتیک

نمایش جزئیات
ضد حساسیت

ضد حساسیت

نمایش جزئیات
اشک مصنوعی - لوبریکانت

اشک مصنوعی - لوبریکانت

نمایش جزئیات
سرکوب کننده سیستم ایمنی

سرکوب کننده سیستم ایمنی

نمایش جزئیات

محصولات