مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14 در محل شرکت لابراتوارهای سینادارو برگزار خواهد شد.