تعداد نمایش:

محصولات

هورمون کاهش دهنده ادرار

دزمکس® (دسموپرسین استات)

نمایش جزئیات
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.

محصولات