تماس با ما

نام: ایمیل: تلفن: پیغام:

تماس با ما

تلفن : ٣-٤٤١٩٤٥٢١-٠٢١
تلفن بازاریابی و فروش:1-٤٤١٩8230-٠٢١
فكس: ٤٤١٩٦٦٠٣-٠٢١
آدرس ايميل: info@sinadarou.com
آدرس ایمیل بازاریابی و فروش: sme@sinadarou.com
آدرس: كيلومتر ١٥ جاده مخصوص كرج بلوار ٥٢، خيابان شهيد گمنام، شركت لابراتوارهای سينادارو

تماس با ما