گزارش عوارض جانبی داروها

توجه

 
کاربر گرامی لطفا فایل ورد زیر را دانلود کنید و پس از تکمیل شدن آن را در فرم در قسمت فایل های پیوستی بارگزاری نمایید

دانلود فایل

مشخصات گزارشگر *نام و نام خانوادگی : *تلفن تماس : تاریخ گزارش : *شغل : آدرس : فایل(های) پیوست :
و يا لينک فایل(های) پیوست :
 

Account