گالری

کارخانه

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
پروژه انتقال و توسعه سینادارو

پروژه انتقال و توسعه سینادارو

نمایش جزئیات
تکمیل مراحل نهایی پروژه انتقال و توسعه سینادارو-1400

تکمیل مراحل نهایی پروژه انتقال و توسعه سینادارو-1400

نمایش جزئیات
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.

گالری