گالری

همایشها

سمینار چشم پزشکی استرابیسم بیمارستان امام حسین- دی ماه 1396

سمینار چشم پزشکی استرابیسم بیمارستان امام حسین- دی ماه 1396

نمایش جزئیات
اولین نمایشگاه بین لمللی اصفهان فارما - بهمن ماه 1396

اولین نمایشگاه بین لمللی اصفهان فارما - بهمن ماه 1396

نمایش جزئیات
یازدهمین سمینار دو سالانه آسم و آلرژی یزد - اسفندماه 1396

یازدهمین سمینار دو سالانه آسم و آلرژی یزد - اسفندماه 1396

نمایش جزئیات
گردهمایی چشم پزشکان استان یزد - اسفندماه 1396

گردهمایی چشم پزشکان استان یزد - اسفندماه 1396

نمایش جزئیات
دومین همایش بهاره چشم پزشکی- فروردین ماه 1397

دومین همایش بهاره چشم پزشکی- فروردین ماه 1397

نمایش جزئیات
بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی - اردیبهشت ماه 1397

بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی - اردیبهشت ماه 1397

نمایش جزئیات
گردهمایی چشم پزشکان استان گیلان - اردیبهشت 1397

گردهمایی چشم پزشکان استان گیلان - اردیبهشت 1397

نمایش جزئیات
شانزدهمین سمینار علمی تخصصی پرسنل واحد بازاریابی و فروش- تیر ماه 1397

شانزدهمین سمینار علمی تخصصی پرسنل واحد بازاریابی و فروش- تیر ماه 1397

نمایش جزئیات
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو-سال مالی 1396

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو-سال مالی 1396

نمایش جزئیات
هفدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان - شهریور ماه 1397

هفدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان - شهریور ماه 1397

نمایش جزئیات
چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)- مهرماه 1397

چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)- مهرماه 1397

نمایش جزئیات
بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران- آبان ماه 1397

بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران- آبان ماه 1397

نمایش جزئیات

گالری