گالری

کلاسهای آموزشی

برگزاری دوره GMP پیشرفته با رویکرد ممیزی داخلی- آبان ماه 1397

برگزاری دوره GMP پیشرفته با رویکرد ممیزی داخلی- آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
دوره آموزشی پیش بینی اقتصاد در صنعت دارو- آبان ماه 1397

دوره آموزشی پیش بینی اقتصاد در صنعت دارو- آبان ماه 1397

نمایش جزئیات

گالری