محصولات

محصولات

قطره های چشمی

قطره های چشمی

نمایش جزئیات
پمادهای چشمی

پمادهای چشمی

نمایش جزئیات
لیست محصولات

لیست محصولات

نمایش جزئیات
محلول های چشمی

محلول های چشمی

نمایش جزئیات
اسپری های تنفسی

اسپری های تنفسی

نمایش جزئیات
اسپری های بینی

اسپری های بینی

نمایش جزئیات
قطره های بینی

قطره های بینی

نمایش جزئیات
قطره های گوشی

قطره های گوشی

نمایش جزئیات
آمپول ها

آمپول ها

نمایش جزئیات
کرم های موضعی

کرم های موضعی

نمایش جزئیات
پماد های موضعی

پماد های موضعی

نمایش جزئیات
لوسیون موضعی

لوسیون موضعی

نمایش جزئیات
اسپری موضعی

اسپری موضعی

نمایش جزئیات
ژل موضعی

ژل موضعی

نمایش جزئیات
کرم های واژینال

کرم های واژینال

نمایش جزئیات
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه و یا فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور ندارد.

محصولات