برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی

به اطلاع عموم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لابراتوارهای سینادارو، روز دوشنبه مورخ 98/4/24 راس ساعت 10 صبح در محل شرکت ،واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج، بلوار 52، خیابان شهید گمنام تشکیل می گردد.