واکسیناسیون عمومی کارکنان شرکت سینا دارو بر علیه ویروس کرونا

واکسیناسیون عمومی کارکنان شرکت سینا دارو بر علیه ویروس کرونا

                                                  واکسیناسیون عمومی کارکنان شرکت سینا دارو بر علیه ویروس کرونا

 

به گزارش واحد روابط عمومی واکسیناسیون عمومی کارکنان شرکت سینادارو بر علیه ویروس کرونا از تاریخ 1400/05/30 آغاز وبه تدریج تا واکسینه شدن تمامی کارکنان این شرکت ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه ای در سراسر کشور ندارد.