گالری

کارخانه

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

بازدید مدیرعامل و معاون شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از پروژه انتقال و توسعه سینادارو-آبان ماه 1397

نمایش جزئیات
پروژه انتقال و توسعه سینادارو

پروژه انتقال و توسعه سینادارو

نمایش جزئیات
تکمیل مراحل نهایی پروژه انتقال و توسعه سینادارو-1400

تکمیل مراحل نهایی پروژه انتقال و توسعه سینادارو-1400

نمایش جزئیات
بازدید دکتر جباری از مجموعه تولید شرکت سینادارو

بازدید دکتر جباری از مجموعه تولید شرکت سینادارو

نمایش جزئیات
جلسه تودیع و معارفه دکتر جباری

جلسه تودیع و معارفه دکتر جباری

نمایش جزئیات
اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه و یا فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور ندارد.

گالری