گالری

دوره آموزشی پیش بینی اقتصاد در صنعت دارو- آبان ماه 1397

اطلاعیه مهم:

شرکت لابراتوارهای سینادارو، در کیلومتر 15 جاده مخصوص تهران کرج مستقر می باشد و هیچگونه شعبه و یا فروشگاه اینترنتی در سراسر کشور ندارد.

گالری